Tack för din anmälan till Stokabs Fiberskola

Vi har tagit emot din anmälan och kommer att kontakta dig via e-post med bifogat länk till mötesportalen.

Har du några frågor eller undrar något kring utbildningsdagen eller annat är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta mig eller mejla till salj@stokab.se