Korskopplingarna

Där nätets fiberkablar möts och korsar varandra; där finns en korskoppling. Det är ett utrymme där många hundra - ibland tusentals - optiska fiber inuti en fiberkabel kopplas om och fortsätter vidare i en annan fiberkabel.

Vårt fibernät är ett korskopplat så kallat metronät. Det innebär att det i hela nätet finns låsta brunnar och korskopplingsutrymmen där fiberkablarna möts och där en förbindelse kan kopplas vidare i en ny kabel/ny riktning för att nå sin destination.

Ett säkert utrymme som gör att du får maximal flexibilitet

Korskopplingarna möjliggör snabba leveranstider, flexibilitet vid val av fiberväg och mycket stora möjligheter till omkoppling på delsträckor vid exempelvis driftstörningar. Korskopplingen utgör navet i att säkra fiberleveransen till dig i vårt nät.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA