Noderna och Knutpunkterna

I nätet har vi strax under 400 nodutrymmen. Här erbjuder vi våra kunder möjlighet att placera in aktiv utrustning för att driva tjänsteinnehåll och för att samordna trafiken i de hyrda fiberförbindelserna.

Våra noder är säkra platser som erbjuder säkerhet i nätet - dygnet runt.

Access kopplat till personnummer

Är du kund hos oss har du alltid tillgång till de noder där du har fiber och utrustning installerad för att kunna utföra service, installationer och omkopplingar, liksom tillsyn och kontroll. Du får tillträdesbehörighet tillsammans med nycklar av oss i samband med avtalsskrivning.

Noderna är säkra platser

Vi erbjuder avbrottsfri kraft (UPS) som en tjänst i knutpunkter, anslutnings- och områdesnoder. Dessa platser är försedda med säkerhetssystem som kontinuerligt övervakar och loggar behöriga tillträden men också eventuella försök till obehöriga tillträden. Systemen har beredskap dygnet runt och åtgärder initieras vid larm, exempelvis väktarutryckning.


Våra noder är säkra som platser och erbjuder säkerhet i nätet - dygnet runt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA