Inspirationsmöte om Smart stad hos Stokab

Just nu pågår ett antal smarta projekt runt om i staden. Vid ett inspirationsseminarium i mötesserien Smart stad presenterades hur stadens projekt smart trafikstyrning fortskrider samt hur utökad datainsamling stödjer hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden.

Med seminarieserien Mötesplats Smart stad vill programmet Smart och uppkopplad stad stärka nätverkande och horisontell samverkan i staden kring digitalisering. Under torsdagen den 1 oktober, 2020 hölls ett digitalt seminarium för Stockholms stads alla projektdeltagare hållas där erfarenheter från två projekt presenterades.


Projekt Smart trafikstyrning presenterade de tester som gjorts och nu möjliggör ett bättre trafikflöde i staden, där Stokabs fiber har varit en förutsättning för ett multisensorprojekt. Projekt Connected SRS beskrev hur data från befintliga energimätare i fastigheter kan samlas in och delas i staden och användas bland annat för att följa upp hållbarhetsmålen i Norra Djurgårdsstaden.


S:t Erik Kommunikation, som är dotterbolag till Stokab, är en aktiv projektpartner till Connected SRS genom att guida projektet i frågor om praktiska sensorinstallationer, olika kommunikationsnät och säkerhetsfrågor. S:t Erik Kommunikation testar och tillhandahåller även ett trådlöst nät för pilottester av nya sensorer i stadsdelen.

En hållbar stadsdel

I nära samarbete med akademi, näringsliv och stadens förvaltningar och bolag, försöker projekt Connected SRS utreda vilka databehov som finns i stadsutvecklingsområdet och hur dessa kan användas för att följa upp olika hållbarhetsmål. Förutom uppföljning kan datan bidra till att bättre hushålla och optimera med resurser eller för smartare transport- och mobilitetslösningar.


Projektet arbetar också långsiktigt med att ta fram processer för användning av stadens centrala plattformar för IoT och öppna och delade data för denna typ av utökad datainsamling.


– Just nu driver vi ett antal pilotstudier, bland annat för att samla in och använda data från de kommunala fastighetsägarnas befintliga energimätare samt mobilitetsdata från mobiloperatörer och befintliga wifi-nät i Norra Djurgårdsstaden, berättar Anna Bondesson, projektledare för Connected SRS från exploateringskontoret, Stockholms stad och berättar vidare:


– Under hösten 2020 placeras också 18 lokala väderstationer för att mäta solstrålning, temperatur, luftfuktighet, regn och vind ut vid gator, kvarter och på gröna tak i Norra Djurgårdsstaden. Det är ett samarbete med Stockholm Resilience Center som processleder ”SMARTer Greener Cities”, ett nordiskt forskningsprojekt där även Helsingfors och Köpenhamn ingår.


I Norra Djurgårdsstaden sätter nu S:t Erik Kommunikation upp ett LoRa-nätverk för att koppla upp bland annat sensorer som mäter markfuktighet och för att utvärdera tekniken då det är en vanligt förekommande trådlös teknik inom smart stad.