Tillgänglighetsredogörelse

Stokab står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här redogörelsen beskriver vi hur stokab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du e-posta Stokab via kommunikation@stokab.se. Du får vanligtvis svar inom en vecka.


Du kan också kontakta oss via vår växel 08-508 30 200 och söka någon på Kommunikationsenheten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du mejla oss på kommunikation@stokab.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning för att påtala det via mejl info@digg.se eller per telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns något exempel på klickbara bilder som har alternativtexter som inte är korrekta.
 • Det finns något exempel på grupper av länkar som inte är grupperade med hjälp av en lista (ul, li).
 • Det finns en markering som är anpassad för hjälpmedel som informerar var huvudinnehållet finns på en sida och denna saknar benämning.
 • Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som finns till webbplatsens länkstig som signalerar meny.
 • Det finns någon sidtitel som inte överensstämmer med sidans innehåll.
 • Det finns något exempel där ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar som inte är korrekt.
 • Det finns modalfönster där det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt modalfönstret. Mobilmenyn är konstruerad så att det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt mobilmenyn.
 • Det finns någon länk som har en länktext som kan vara svår att förstå.
 • Det finns något exempel på länkar med olika länktexter som leder till samma mål.
 • Det finns avvikelser vid validering av webbplatsen sidor med avseende på HTML och CSS.
 • Det finns menyer i både desktopversionen och mobilversionen där det saknas en markering anpassad för hjälpmedel för den länk som är aktiv.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns något exempel på klickbara bilder som har alternativtexter som inte är korrekta.
 • Det finns något exempel där text/länktext inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.
 • Det finns en markering som är anpassad för hjälpmedel som informerar var huvudinnehållet finns på en sida och denna saknar benämning. Det finns en markering anpassad för hjälpmedel som finns till webbplatsens länkstig som signalerar meny.
 • Det finns någon sidtitel som inte överensstämmer med sidans innehåll.
 • Det finns något exempel där ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar som inte är korrekt. Det finns modalfönster där det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt modalfönstret. Mobilmenyn är konstruerad så att det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt mobilmenyn.
 • Det finns någon länk som har en länktext som kan vara svår att förstå.
 • Markeringen för tangentbordsfokus är otydlig.
 • Det finns något exempel på länkar med olika länktexter som leder till samma mål.
 • Det finns menyer i både desktopversionen och mobilversionen där det saknas en markering anpassad för hjälpmedel för den länk som är aktiv.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns något exempel där text/länktext inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.

Problem vid användning med känslighet för flimmer

 • Det finns på en sida innehåll som uppdateras/ändras med en frekvens som är högre än 3 Hz.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns något exempel där ordningen för hur tangentbordsfokus hamnar som inte är korrekt.
 • Det finns modalfönster där det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt modalfönstret. Mobilmenyn är konstruerad så att det går att nå den bakomliggande sidan utan att först ha stängt mobilmenyn.
 • Det finns någon länk som har en länktext som kan vara svår att förstå.
 • Det finns något exempel på länkar med olika länktexter som leder till samma mål.

Övrigt bristande förenlighet med lagkraven:

Styrande dokument, rapporter/studier samt produktblad/informationsfoldrar

 • Det finns ett antal PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och vissa av dessa är inskannade PDF-dokument (bild).


Kartliknande skisser för navigering

 • Det finns ett antal bilder som utgör kartskisser som stöd till beskrivning av vår produktportfölj.
 • Hitta-hit instruktion länkar till Eniro’s kartfunktion.


Videofilmer

 • Från webbsidan länkar vi till videofilmer som är delvis textade och därmed inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi ser över behoven i samband med att filmerna flyttas över från Stockholm stads videoplattform till Stokabs YouTube-sida.


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av Stokab.se.


Senaste bedömningen gjordes den 13 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 oktober 2020.


Webbplatsen publicerades den 30 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020