Välkommen till ett öppet nät för positiv IT-utveckling i Stockholm

Aktuellt hos Stokab

Stokabs fibernät
ger en neutral
infrastruktur

Stokab är en nätägare och erbjuder en neutral infrastruktur som kan komma alla aktörer till del.

Verksamheten omfattar endast uthyrning av svartfiber vilket innebär att Stokab inte skickar några signaler eller trafik via nätet.


Över 900 operatörer, tjänsteleverantörer och andra företag hyr fiber av oss och använder det för digital kommunikation.


Vi är Stockholms fibernätsleverantör

I Stockholm äger och ansvarar Stokab för världens största öppna stadsnät av fiber för internet.


Fibernätet byggs ut av oss i samma takt som Stockholm växer och vi ser till att det finns en digital infrastruktur för dig som bor och arbetar i Stockholm på samma sätt som det finns en infrastruktur för vatten, el och vägar.


Läs mer om vår roll

Ta del av vårt produktutbud

Du behöver inte göra kostsamma investeringar i fiberinfrastruktur för att etablera dig på Stockholmsmarknaden, det har vi redan gjort. Du hyr bara den svartfiber du behöver, så länge du vill.


Du kan enkelt lägga till, eller dra ifrån, fibernätsdistanser och anslutningar utifrån hur din egen affär växer och förändras.


Läs mer om vårt produktutbud

Vi sätter säkerheten främst

Säkerhet är ett av våra viktigaste fokusområden och har så varit under våra mer än 25 år som fibernätsleverantör i Stockholm.


När vi pratar säkerhet fokuserar vi på fyra områden: nätstrukturen, korskopplingarna, noderna och produktutbudet.


Läs mer om våra säkerhetsområden

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi

STOKAB I SIFFROR

0
miljoner kilometer fiberoptik
0
nya förbindelser 2019
0
anslutningspunkter

Singelfiber-produkter

Till de flesta fastigheter, både flerfamiljs- och kommersiella,
inom Stockholms stad går det att hyra någon av våra singelfiberprodukter. Du når dessa fastigheter via
våra Områdes- och Anslutningsnoder.

Fiberpars-produkter

Vill du ansluta en fastighet med ett fiberpar, knyta samman
dina kontor eller egna fastigheter eller ta dig till eller från en av de datahallar som finns inom Stockholms stad så är någon av våra fiberparsprodukter något för dig.