Välkommen till ett öppet nät för positiv IT-utveckling i Stockholm

Se vår film om fibernätet

Stokab är en nätägare och erbjuder en neutral infrastruktur som kan komma alla aktörer till del.

Verksamheten omfattar endast uthyrning av svartfiber vilket innebär att Stokab inte skickar några signaler eller trafik via nätet.

Vi är Stockholms fibernätsleverantör

Ta del av vårt produktutbud

Vi sätter säkerheten främst

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi

Hållbarhet är en central del i Stokabs verksamhet vilket innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete inom områden såsom miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och god affärsetik. Genom den indirekta positiva ekonomiska påverkan som bolaget har säkerställs även ett hållbart och innovativt Stockholm.

Stokab i siffror

1.9
miljoner kilometer fiberoptik
2603
nya förbindelser
22900
anslutningspunkter

Singelfiber-produkter

Till de flesta fastigheter, både flerfamiljs- och kommersiella,
inom Stockholms stad går det att hyra någon av våra singelfiberprodukter. Du når dessa fastigheter via
våra Områdes- och Anslutningsnoder.

Fiberpars-produkter

Vill du ansluta en fastighet med ett fiberpar, knyta samman
dina kontor eller egna fastigheter eller ta dig till eller från en av de datahallar som finns inom Stockholms stad så är någon av våra fiberparsprodukter något för dig.