Vi erbjuder svartfiber
i Stockholm. Helt enkelt.

Vårt erbjudande till marknaden

Fiber mellan två punkter
- singel eller fiberpar

Stokabs produkter bygger på fiberförbindelser mellan två punkter där du väljer från vilken punkt du vill utgå från.


Du kan välja om du vill ansluta en fastighet med singelfiber eller fiberpar via någon av Stokabs noder eller om du vill hyra ett fiberpar mellan två adresser.

Vi behandlar alla lika

Som kommunalt aktiebolag bygger vår affärsmodell på likabehandlingsprincipen, där samma nätlösningsförfrågan ska få samma svar och samma pris oavsett vem som ställer frågan.


I vår produktportfölj har vi färdiga erbjudanden av fiberförbindelser och inplaceringar i syfte att möta många olika kunders skiftande behov av svartfiber.

Fast prissättning på ett redan existerande nät

Merparten av våra produkter har fast prissättning, både avseende löpande månadsavgift och engångsavgift. Eventuella rabatter baseras enligt en volymtrappa och utifrån avtalstid.


Vill du hyra fiber till en punkt eller fastighet som ännu inte är ansluten får du en offert på anslutningen.

Du får den bästa lösningen just för dig

Du sluter avtal direkt med oss eller via andra tjänsteleverantörer, allt utifrån dina förutsättningar och din affärsmodell. Vi erbjuder de SLA-nivåer (service level agreement-nivåer) som du behöver.


Du får en egen kontaktperson som hjälper dig att sätta samman den bästa lösningen utifrån just ditt behov så att du får en så smart och kostnadseffektiv lösning som möjligt. Du väljer sedan själv utrustning, kapacitet och den miljö du vill koppla till din anslutning.


I Stockholm är det aldrig långt till nästa nod och du betalar aldrig för onödiga sträckor. Kostnaden blir alltid den lägsta möjliga.


Stokabs nät av svartfiber

Stokab är nätägare och erbjuder en neutral infrastruktur för alla företag. Vår verksamhet omfattar endast uthyrning av svartfiber vilket innebär att Stokab inte skickar några signaler eller trafik via nätet.


Över 900 företag, allt från operatörer till fastighetsägare, hyr fiber av oss och använder det för sin digitala kommunikation.

 

Singelfiberprodukter

Till de flesta fastigheter, både flerfamiljs- och kommersiella,
inom Stockholms stad går det att hyra någon av våra singelfiberprodukter. Du når dessa fastigheter via
våra områdes- och anslutningsnoder.

Fiberparsprodukter

Vill du ansluta en fastighet med ett fiberpar, knyta samman
dina kontor eller egna fastigheter eller ta dig till eller från en av de datahallar som finns inom Stockholms stad så är någon av våra fiberparprodukter något för dig.