Sambandsövning för samtliga stadsnät i Sverige

Under året har, och kommer, Stokab att delta i flera sambandsövningar tillsammans med övriga stadsnät i Sverige. Syftet med övningarna är skapa en gemensam lägesrapportering till PTS och att genom samverkan och informationsutbyte förkorta avbrottstider vid en allvarlig händelse eller krisläge.

Susanne Lekengård, kommunikationschef på Stokab, en av de som har deltagit i sambandsövningarna kommenterar deltagandet så här:


— Man ser särskilt hur viktig kommunikation är vid en krissituation, inte bara mot våra kunder utan även till omvärlden i stort och inte minst att förglömma våra egna interna kollegor och underentreprenörer.


Sveriges stadsnät står för en stor del av den svenska fiberinfrastrukturen. Sammantaget äger stadsnäten ungefär 50 procent av all bredbandsinfrastruktur i Sverige. Stadsnäten är också en viktig leverantör till operatörer. Att upprätthålla samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster även i kris är därför mycket viktigt.


Det finns också många fördelar för stadsnäten att samverka i händelse av en kris. Några centrala aspekter är att Post- och Telestyrelsen, PTS, löpande behöver få en samlad bild av läget hos stadsnäten, men också att det finns möjligheter till utbyte av personella resurser, material och erfarenheter.


Svenska stadsnätsföreningen, SSNf, har därför tagit initiativ till Stadsnätens infrastruktursamverksansgrupp, SiSG och dessa sambandsövningar. I händelse av ett krisläge kommer SSNf, via SiSG hålla en kontinuerlig dialog med PTS:s Nationella telesamverkansgrupp, NTSG.


NTSG är ett samarbetsforum inom sektorn för elektronisk kommunikation som ska stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället. I NTSG ingår, utöver Stokab och SSNf, privata företag, myndigheter och affärsdrivande verk inom sektorn elektronisk kommunikation.