Hornsgatan först med fiberanslutning av gatumiljön

Nu realiseras Stockholms prisbelönta Smart stad-strategi genom att Stokabs fibernät dras fram till punkter centralt placerade i gatumiljön. Innovativa IT-lösningar kommer att implementeras längs med en av Stockholms mest trafikerade gata.

Tekniska lösningar, som ökar framkomligheten och effektiviserar såväl miljö- som säkerhetsarbetet, kommer nu enklare och mer kostnadseffektivt kunna implementeras längs Hornsgatan tack vare att 12 korsningar blir fiberanslutna.


Fibernätet, som ger en robust uppkoppling med hög kapacitet och extremt låg fördröjning, är en förutsättning för att staden ska kunna skala upp de lyckade lösningar som provats ut under de olika smart stad-projekten som bedrivits de senaste åren, säger Ulla Hamilton (m), Stokabs ordförande.


Utbyggnaden av 5G-nät underlättas markant med tillgång till fiber även i stadsmiljö. Tillgången till väl utbyggda fiber- och mobilnät är viktig för näringslivets utveckling och för att vi ska kunna möta klimatutmaningarna.


Stockholm har ett av världens mest utbyggda optiska fibernät. I princip alla flerfamiljsfastigheter, skolor och kontorsbyggnader är anslutna till Stokabs öppna nät. Detta nät är öppet för alla aktörer på lika villkor, något som är ganska unikt i världen. Det har möjliggjort låga bredbandspriser, stor konkurrens och ökad innovationskraft.

Ytterligare ett steg som smart stad

Stockholm har höga ambitioner för att vara en hållbar växande, innovativ stad för framtiden där viktig infrastruktur finns på plats för stockholmare och näringslivet. Därför blir erfarenheterna från fiberutbyggnaden längs Hornsgatan viktiga för kommande fiberanslutningar i gaturummet över hela staden. Då tar Stockholm ytterligare ett steg som smart och uppkopplad stad.


Etableringen av fibernätet längs med Hornsgatan beräknas stå klart under kvartal 1, 2021.