Felanmälan

Hand med penna på kartritning

Får du fel eller avbrott på din driftsatta fiberförbindelse kan du felanmäla det här - dygnet runt.

Telefon: 08-508 30 400


För effektiv service bör du lämna ditt

  • företagsnamn
  • namn på kontaktperson
  • förbindelskoden som felanmälan gäller.

Kontrollera din egen utrustning först

Säkerställ först att felet inte ligger i din egen utrustning innan felanmälan.

Om felanmälan sker och Stokab efter felsökning kan konstatera att felet beror på kundens utrustning har Stokab rätt till ersättning enligt gällande avtal.


Rätt kontaktuppgifter

Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter hos oss! 

 

För revidering av kontakt-uppgifter för felanmälan och planerade avbrott, kontakta er Kundansvarige hos oss eller 

Skicka e-post (nytt fönster)Kontakta vår driftavdelningKundservice för Nät och Drift

Vid andra frågor som till exempel kabelskador, pågående leveranser eller tillträden till Knutpunkter hänvisar vi till vår Kundservice för Nät och Drift.