Felanmälan

Får du fel eller avbrott på din driftsatta fiberförbindelse felanmäler du det här - dygnet runt. Telefon: 08-508 30 400

Kontrollera din egen utrustning först

Säkerställ först att felet inte ligger i din egen utrustning.

Om felanmälan sker och Stokab efter felsökning kan konstatera att felet beror på kundens utrustning har Stokab rätt till ersättning enligt gällande avtal.

För effektiv service bör du lämna

  • företagsnamn
  • kontaktperson (namn och kontaktuppgifter)
  • förbindelskoden som felanmälan gäller

Felanmälan privatpersoner

Stokab levererar inga internettjänster (bredband, TV eller telefoni). Du måste felanmäla till den internetleverantör som din fastighetsägare eller bostadsrättsförening har avtal med.


Bor du i ett flerfamiljshus som ägs av ett bostadsbolag, exempelvis Familjebostäder, Svenska bostäder eller Einar Mattson är det dit du ska vända dig.


Bor du i en bostadsrättsförening har troligen styrelsen i föreningen information vilken internetleverantör du ska felanmäla till.


Kabelbrott, skadegörelse eller vattenläckage i Stokabs anläggningar?

Gäller felanmälan kabelavbrott, skadegörelse eller vattenläckage i någon av Stokabs anläggningar? Kontakta vår Tekniska support på telefon: 08-508 30 260

Rätt kontaktuppgifter