Stokabs korttidsavtal hjälper företag under pandemin

Pandemin till trots, så har nya bolag startat upp i Stockholm, ofta med behov av IT-tjänster. Ett av företagen som nyttjat Stokabs korttidsavtal för fiberförbindelser är Axbyte; ett litet tjänstebolag om sju personer som under pandemin både nyrekryterat och arbetat för högtryck.

Axbyte Internet Services startade för 15 år sedan, då låg fokus mest på IT-support. Men sedan 5 år tillbaka bygger de även nätverk och hyr fiberförbindelser.


- Vi tycker ”tröskeln” för att starta med den här typen av tjänster är mycket rimlig, berättar Fredrik Hellgren, vd och ägare till Axbyte. Vi är ett litet bolag, där alla är tekniker och jobbar 8-17 med vår kärnverksamhet, och det är tack vare tillgången till Stokabs fibernät och att vi får hyra på lika villkor som våra många gånger större konkurrenter, har gjort att vi kan ge våra slutkunder denna service.


Under pandemin har Axbyte upplevt en ökad förfrågan på sina tjänster; dels hos befintliga kunder som önskat investera i ny eller förstärkt IT-infrastruktur. Men också från helt nya kunder, vars efterfrågan ofta uppstått tack vare pandemin.

Axbyte själva har nyrekryterat

Martin Blickfalk, nyanställd på Axbyte sedan några månader, berättar att han blir glad över att det ändå kunnat starta nya företag, samtidigt som risktagandet för Axbyte har ökat.


- Frågan vi ställer oss är om kunden kommer att överleva över tid? Tack vare Stokabs korttidsavtal om 3 månader har vi kunnat ta oss an nya kunder utan större risktagande; det har hjälpt oss och i förlängningen de bolag som under denna ansträngda situation, ändå startat upp och sedan kommit igång med verksamheten relativt fort!


De kunder och förbindelser som Axbyte nu har på korttidsavtal ger dem andrum för framtiden. Den dagliga leveransen är allt från internet till VPN-uppkopplingar, hårdvara som kortterminaler, datorer och skrivare.


- Vi hoppas den här digitaliseringen står sig, även efter pandemin. Då kommer inte IT-branschen få samma nedgång som – tyvärr – andra branscher, avslutar Martin.


Med anledning av det rådande ekonomiska läget i Sverige och resten av världen just nu, erbjuder Stokab dig som kund möjlighet att teckna avtal med en avtalstid på tre månader som ett alternativ till ordinarie avtalstid på ett år.


Läs mer om erbjudandet (som gäller hela 2021 ut) här