Presskontakt och material

Stokab är Stockholms fibernätsleverantör. Vi hyr ut svartfiber till företag. Med våra drygt 100 anställda ser vi till att det finns en digital infrastruktur för de som arbetar och bor i Stockholm. Vi bildades 1994 och ägs av Stockholms stad.

Använd gärna vår logotyp och nämn oss i er marknadskommunikation, men låt oss få kännedom och godkänna detta innan det går till tryck eller publiceras. Skicka information till Stokabs kommunikationsenhet på:

kommunikation@stokab.se