Vårt fibernät

Stokab äger och ansvarar för världens största öppna stadsnät av fiber i Stockholm. Vi levererar fiber till företag som behöver effektiva kommunikationslösningar och hög kapacitet. Via vår fiber erbjuder flera leverantörer tjänster för internet, tv och telefoni till slutkunder såsom företag och hushåll. Flera av våra företagskunder använder även vårt fibernät för att skapa interna och säkra nätverk mellan kontor.

Stokabs nät är koncentrerat till Stockholms kommun men når även runt Mälardalen och ut till Skärgården (klicka på bilden för en större version).

Vårt nät har totalt över 1,9 miljoner kilometer optiska fibrer. Fibernätet täcker främst Stockholms kommun där vi ansluter mer än 90 procent av Stockholms flerfamiljsfastigheter och merparten av alla kommersiella fastigheter via vår operatörsneutrala fiber. Nätet omfattar även öar i Stockholms skärgård.


Vi kan också erbjuda fiberförbindelser från och till stadsnäten i Enköping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje.

Hur är nätet uppbyggt?

Där fibern lämnas av till fastigheter kallas ODF:er (Optical Distribution Frames) eller husnoder. Detta är skåp som har placerats inomhus i fastigheter runt om i Stockholm. Härifrån kan ett fastighetsnät sedan anslutas och hushållen bli uppkopplade till fibernätet.


Anslutningsnoder kallar vi de rum där kunder får placera sin utrustning för att aktivera svartfibern. Det är först när fibern är aktiverad med ljuspulser som kommunikation kan ske i fibern. Vi har närmare 23 000 sådana anslutningsplatser.


Utöver det har vi sju stora knutpunkter där kunder också kan koppla in sig och även koppla ihop sig med andra kommunikationsoperatörer. Våra knutpunkter är stora bergrum eller hallar under mark där tusentals fiberkablar möts och dessa knutpunkter bildar stommen i Stokabs fibernät.


Dessa husnoder/ODF:er och anslutningsnoder grupperas i vad vi kallar för områdesnoder som binder ihop stora områden av fibernätet. Vi har 16 geografiskt avgränsade områdesnoder och några av dessa är exempelvis Gamla Stan och Kungsholmen.


I Stockholmsområdet har vi också närmare 600 korskopplingar som endast Stokab har access till. Dessa är utrymmen där fiberkablar möts och skarvas ihop och medför att vi snabbt och enkelt kan koppla om nätet vid eventuella driftstörningar.