Frågor eller synpunkter

Har du frågor om webbplatsen eller synpunkter du vill meddela oss, tveka inte att mejla oss

 

kommunikation@stokab.se

Tillgänglighetsredogörelse

Stokab står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här redogörelsen beskriver vi hur stokab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du e-posta Stokab via kommunikation@stokab.se. Du får vanligtvis svar inom en vecka.


Du kan också kontakta oss via vår växel 08-508 30 200 och söka någon på Kommunikationsenheten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du mejla oss på kommunikation@stokab.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning för att påtala det via mejl info@digg.se eller per telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

Styrande dokument, rapporter/studier samt produktblad/informationsfoldrar

  • Det finns ett antal PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och vissa av dessa är inskannade PDF-dokument (bild).


Vi arbetar med rutiner kring detta och ser över behoven tillsammans med ETU AB för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade PDF-filer.


Kartor för navigering

  • Det finns ett antal bilder som utgör kartskisser som stöd till beskrivning av vår produktportfölj.
  • Hitta-hit instruktion länkar till Eniro’s kartfunktion.


Videofilmer

  • Från webbsidan länkar vi till videofilmer som är delvis textade och därmed inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi ser över behoven i samband med att filmerna flyttas över från Stockholm stads videoplattform till Stokabs YouTube-sida.


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

En genomlysning av webbplatsen har utförts internt.


ETU AB kommer enligt plan att utföra granskning av webbplatsen i oktober med överlämning i vecka 43. I granskningen sker analysering av ramverket för webbplatsen som till exempel navigeringslösningar och gemensamma delar som sidhuvud och sidfot samt ett antal sidor skapade från olika mallsidor, som representerar webbplatsen.


Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020 och är godkänd av Stokabs Kommunikationsenhet.


Webbplatsen publicerades den 30 september 2020


Redogörelsen uppdaterades senast den 30 september 2020