Vi lägger grunden för IT i Stockholm

Vi bildades 1994 och ägs av Stockholms stad. Tillsammans med vårt dotterbolag S:t Erik Kommunikation har vi närmare 100 anställda. Sedan mitten av 1990-talet har vi bidragit till en bredbandsmarknad som idag karaktäriseras av god konkurrens, mångfald och valfrihet.

S:t Erik Kommunikation knyter samman stadens verksamheter

Stokabs helägda dotterbolag har av Stockholm stad i uppdrag att underhålla och utveckla stadens egna datakommunikationsnät som inkluderar allt från skola till miljö- och fastighetsövervakning.


Stokabs ledning

Stokabs ledningsgrupp består utöver vd och vice vd av representanter från avdelningarna inom ekonomi, nät, försäljning, produktion och administration

Stokabs styrelse

Här presenteras ledamöterna för

Stokabs styrelse för mandatperioden 2020 - 2023.

Vi utvecklar fibernätet för att möta marknadens behov