Vi erbjuder fibernät i Stockholm

Stokab äger, bygger, hyr ut och underhåller fibernät i Stockholmsregionen. Våra kunder är företag inom alla branscher, allt från internetoperatörer och datahallar till banker och fastighetsägare.


Genom vår fiber säkerställer vi de digitala infrastrukturella förutsättningarna för näringsliv och offentlig förvaltning i Stockholm. Vårt fibernät är svartfiber, det vill säga vi har inte själva anslutit det till någon aktiv utrustning och därmed skickar Stokab inte någon trafik eller signaler i nätet.

Detta är vår modell/uppdrag:

Vi levererar fiber - alla får använda den

Vi, och Stockholms stad, ser fiberinfrastruktur som vilken markbunden infrastruktur som helst. Den ska vara öppen för alla; precis som vägarna är för alla trafikanter, vare sig man är bilist, cyklist eller fotgängare.

 

Vår uppgift är att bygga, hyra ut och underhålla ett robust svartfibernät i Stockholmsregionen. Alla aktörer på marknaden ska kunna hyra fiber av oss på lika villkor och när de har behov.


På så sätt behöver inte var och en gräva i stadens gator för att förlägga sin egen fiberkabel. Marknaden kan istället fokusera på att designa sin egna aktiva nivå och fylla den med digitala tjänster.


Vi kallar det för Stokabmodellen.

Stokabmodellen skapar mångfald och lägre priser

Genom att endast hyra ut svartfiber konkurrerar vi inte med våra kunder. Med fiber som hyrs ut på lika villkor till alla aktörer skapas också konkurrens på marknaden, vilket i sin tur leder till lägre priser på bredband.


Ingen behöver heller genomföra tunga investeringar med grävarbeten och kanalisation för att kunna erbjuda sina tjänster. Modellen skapar mångfald på marknaden vilket visar sig i över 100 operatörer och tjänsteleverantörer i Stokabs fibernät.


Dessutom hyr cirka 900 företagskunder svartfiber av Stokab — allt från banker, försäkringsbolag, detaljhandel och fastighetsägare till offentlig sektor såsom sjukhus, rättsväsende och kommuner.

Långsiktigt ägande ger en säker framtid

Stokab ägs av Stockholms stad sedan 25 år tillbaka. Genom den kommunala ägandeformen finns stabilitet och långsiktigt tänkande som bidrar till en trygg marknad.


En väl utbyggd fiberinfrastruktur skapar en hög digital mognad och nya marknadsmöjligheter. Det bidrar i sin tur till tillväxt, jobb och hållbar utveckling.


Det ligger i Stockholm stads intresse att långsiktigt investera i den infrastruktur som driver utvecklingen av marknaden och samhället i stort.

Vi möjliggör en
Smart stad

Den smarta och uppkopplade staden är nödvändig, både för att svara upp mot medborgarnas önskemål och förväntningar, men också för att effektivisera och organisera olika slags flöden i samhället.


Stockholm har kommit långt med uppkopplade papperskorgar, sensorstyrd belysning och intelligenta trygghetskameror. Men för att utvecklingen verkligen ska ta fart krävs flexibel och högpresterande infrastruktur som kan hantera det storskaliga informationsflöde som en smart stad bygger på. Det har vi.

Hur smart stad är Stockholm?

Just nu testas ett antal funktioner runt om i Stockholm som kommer att förändra samhället den dagen de driftsätts i stor skala.


Den gemensama nämnaren för funktionerna är att de bygger på ett kraftfullt, välutbyggt fibernät — som är öppet för alla!

Ta del av vår kunskapsbank

Vill du veta mer om vad omvärldsbevakningsföretag eller olika institut har skrivit om fiber, bredband eller Stokab som fibernätsleverantör?

Vad är svartfiber?

Vill du läsa vad vi menar med svartfiber och hur vårt nät är uppbyggt? Eller kanske hur data- och telekommunikationsmarknaden i Sverige fungerar?

Förutsättningar i Stockholm

Sverige är ett digitalt och uppkopplat land. I ett land med drygt tio miljoner invånare finns 14,5 miljoner mobilabonnemang och 4 miljoner fasta bredbandsabonnemang bland Sveriges cirka 4,7 miljoner hushåll (juni 2019). Bredband via fiber står för den största delen och utgör drygt två tredjedelar (69 procent) av alla bredbandsabonnemang i Sverige.


I Stockholms län finns drygt 2,37 miljoner invånare (2019) och drygt en miljon hushåll. Andelen hushåll i Stockholm som har tillgång till bredband via fiber eller fiber-LAN är 96,54% och för länet 88,56%.


Mer än 90 procent av Stockholms flerfamiljsfastigheter och merparten av alla kommersiella fastigheter är anslutna till vårt operatörsneutrala fibernät.