Presskontakt och material

Se vår film om fibernätet

Stokab är en nätägare och erbjuder en neutral infrastruktur som kan komma alla aktörer till del.

Verksamheten omfattar endast uthyrning av svartfiber vilket innebär att Stokab inte skickar några signaler eller trafik via nätet.