Innehållskrav på faktura

Fakturor som skickas till Stokab ska innehålla följande obligatoriska information:

Leverantörsuppgifter

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Plusgiro eller Bankgiro
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)
 • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Mottagaruppgifter

 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Fullständigt juridiskt namn + bolagskod
 • Referens: Inköpsordernummer. Finns inte inköpsordernummer ska beställarens 3-siffriga resursnummer anges.
 • Specifikation/underlag för fakturerade kostnader
 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
 • Totalt fakturabeloppFaktureringsavgifter eller andra avgifter godkänns inte.

Ofullständiga fakturor

Ofullständiga eller felaktiga fakturor har vi inte möjlighet att behandla och kommer att returneras.


Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor, som har returnerats på grund av ovanstående nämnda brister.

Elektronisk fakturering

Stokab följer Stockholms stads riktlinjer för elektronisk fakturering.


Läs mer på Stockholms stads hemsidalänk till annan webbplats