Innehållskrav på faktura

Händer på ett tangentbord

Fakturor som skickas till Stokab ska innehålla följande obligatoriska information:

Leverantörsuppgifter

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Plusgiro eller Bankgiro
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)
 • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Mottagaruppgifter

 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Fullständigt juridiskt namn + bolagskod
 • Referens: Inköpsordernummer. Finns inte inköpsordernummer ska beställarens 3-siffriga resursnummer anges.
 • Specifikation/underlag för fakturerade kostnader
 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
 • Totalt fakturabeloppFaktureringsavgifter eller andra avgifter godkänns inte.