Innehållskrav på faktura

Händer på ett tangentbord

Vi förordar e-fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3 och i andra hand faktura via e-post.

Till fakturan ska bifogas en referenskod som anger kostnadsställe (KST). Inga personnamn ska anges.

Elektronisk fakturering via Peppol


Peppoluppgifter


Stokabs Peppol-ID

0007:55 647 564 67

GLN-kod

738 103 102 86 63

STH-kod

212

Stokab följer Stockholms stads riktlinjer för elektronisk fakturering.

Läs mer om Peppol och hur Stockholms stad och dess bolag tar emot elektroniska fakturor här:

Läs mer på Stockholms stads hemsida Länk till annan webbplats.

Faktura via e-post

Sth0000@privatgirot.se

 • Fakturor som skickas via e-post ska skickas i formaten pdf eller tiff.
 • Endast en faktura med tillhörande bilagor får skickas i taget.
 • E-postmeddelandet får maximalt vara 4 MB.
 • Eventuella meddelanden eller konversationer i e-postmeddelandet kan inte tas emot.
 • En unik STH-kod som ska anges i faktureringsadressen: 212

Leverantörsuppgifter

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständigt juridiskt namn
 • Fullständig adress
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Plusgiro eller Bankgiro
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)
 • Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Mottagaruppgifter

 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Fullständigt juridiskt namn + bolagskod
 • Referens: Inköpsordernummer. Finns inte inköpsordernummer ska beställarens 3-siffriga resursnummer anges.
 • Specifikation/underlag för fakturerade kostnader
 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp
 • Totalt fakturabelopp


Faktureringsavgifter eller andra avgifter godkänns inte.