Upphandlingar

Stokab annonserar vanligtvis större upphandlingar via Visma TendSign upphandlingsverktyg.

Våra aktuella upphandlingar

Stokab annonserar vanligtvis större upphandlingar via Visma TendSign upphandlingsverktyg.


Visma TendSignlänk till annan webbplats


Som kommunägt aktiebolag har Stokab valt att följa ”Lagen om offentlig upphandlingen” (LOU) och ”Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF).


Eftersom vi juridiskt sett inte omfattas av lagarna nämnda ovan finns det dock inte någon legal grund att få Stokabs upphandlingar överprövade i domstol.