Vi har den bästa lösningen för dig

Du behöver inte göra kostsamma investeringar i fiberinfrastruktur för att etablera dig på Stockholmsmarknaden, det har vi redan gjort. Du hyr bara den svartfiber du behöver, så länge du vill.

Du kan enkelt lägga till, eller dra ifrån, fibernätsdistanser och anslutningar utifrån hur din egen affär växer och förändras.

Singelfiberprodukter

Till de flesta fastigheter, både flerfamiljs- och kommersiella, inom Stockholms stad går det att hyra någon av våra singelfiberprodukter. Du når dessa fastigheter via våra områdes- och anslutningsnoder.

Fiberparprodukter

Vill du ansluta en fastighet med ett fiberpar, knyta samman dina kontor, egna fastigheter eller ta dig till/från en av de datahallar som finns inom Stockholm är någon av våra fiberparprodukter något för dig.

Möjlighet till tremånadersavtal

Med anledning av det rådande ekonomiska läget i Sverige och resten av världen just nu, erbjuder Stokab dig som kund möjlighet att teckna avtal med en avtalstid på tre månader som ett alternativ till ordinarie avtalstid på ett år.

Erbjudandet gäller till 2021-12-31

Fördelar med vårt produktutbud

Fast prissättning gör anslutningen enkel i Stockholm

Vår fasta prissättning är möjlig då vi redan har dragit fram fiber till alla kommersiella fastigheter och i princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm.


Vill du hyra fiber till en fastighet som mot förmodan inte är ansluten ger vi dig en offert på detta. Och är fastigheten inom Stockholms kommun får du även denna offert med ett fast pris.

Ett fiberpar mellan två punkter eller fiber till en hel datahall

Oavsett om du har behov av endast en fiberförbindelse eller en hel nätstruktur är vårt nät dimensionerat för detta.


Varje år fortsätter vi att bygga ut och förstärka nätet. Stokab grundades redan 1994 för att Stockholm stad insåg att en väl utbyggd fiberinfrastruktur skulle bli avgörande för samhällets utveckling. Idag är Stockholm en av de fibertätaste städerna i världen.

Kostnadseffektiv hyra - på flera år eller bara över en helg?

Den största investeringen för fibernätet sker vid projekteringen och etableringen. Den kostnaden har vi redan tagit.


Därför kan du som företag, vare sig du är operatör, fastighetsägare eller myndighet, enkelt hyra din egen fiberinfrastruktur – antingen lång tid framöver eller bara för ett veckoslut.

För oss är säkerhet A och O.
Digitalt, fysiskt
— och affärsmässigt.