Fiberparsprodukter

Till de flesta fastigheter inom Stockholms stad, både flerfamiljs- och kommersiella, går det att hyra någon av våra fiberparsprodukter. Du når dessa fastigheter antingen via våra områdes- och anslutningsnoder eller mellan två fritt valda adresser.

Vill du ansluta en fastighet med ett fiberpar, knyta samman dina kontor eller egna fastigheter, eller ta dig till eller från en av de datacenter som finns inom Stockholms län är någon av våra fiberparsprodukter något för dig. De går dessutom på de allra flesta ställen att få med full redundans.

Stokabs Fiberpars-produkter

Fördelar med Stokabs fiberparsprodukter

Expressleverans

Alla våra fiberparsprodukter kan beställas med expressleverans inom fem arbetsdagar, under förutsättning att förbindelserna finns inom befintligt nät.

Redundans för säker drift

Oavsett om du har behov av endast en fiberförbindelse eller en hel nätstruktur är vårt nät dimensionerat för detta.


Stockholm räknas som en av de fibertätaste städerna i världen, tack vare att vi tidigt insåg att detta var avgörande för samhällets utveckling. Varje år bygger vi ut och förstärker nätet. Då kan IT-utvecklingen i Stockholm fortsätta i samma goda takt.

En robust nätstruktur

Tack vare Stockholms finmaskiga fibernät och den goda fibertillgången finns en robust IT-infrastruktur mellan sajter, datahallar och fastigheter.


Den faktiska nätstrukturen i kombination med att den sedan 25 år tillbaka ägs och förvaltas av Stockholms stad, via Stokab, skapar trygghet — både idag och i framtiden.