Singelfiberprodukter

Till de flesta fastigheter inom Stockholms stad, både flerfamiljs- och kommersiella, går det att hyra någon av våra singelfiberprodukter. Du når dessa fastigheter via våra områdes- och anslutningsnoder. Det finns olika lösningar om du vill ansluta en lägenhet eller ett företag – eller om du vill hyra en singelfiber till en plats i gaturummet.
Våra singelfiberprodukter passar dig som vill ha den aktiva utrustningen i våra noder och där det finns ett fastighetsnät av fiber.

En Anslutningsnod i Stokabs nät har fiber till cirka 2000 lägenheter i dess upptagningsområde. Klicka på bilden för en större version. A = Anslutningsnod, H = Husnod

Stokabs Singelfiberprodukter

Fördelar med Stokabs singelfiberprodukter

Expressleverans

Alla våra singelfiberprodukter kan beställas med expressleverans inom fem arbetsdagar, under förutsättning att förbindelserna finns inom befintligt nät.


Undantaget är Singelförbindelse Lägenhet där det oftast rör sig om en större mängd förbindelser som ska matchas mot fastighetens fastighetsnät. Här behöver vi som mest tio arbetsdagar på oss.

Redundans för säker drift

Oavsett om du har behov av en förbindelse eller en hel nätstruktur är nätet dimensionerat för detta.


Stockholm räknas som en av de fibertätaste städerna i världen, tack vare att vi tidigt insåg att detta var avgörande för samhällets utveckling. Varje år bygger vi ut och förstärker nätet yttterligare. Då kan IT-utvecklingen i Stockholm fortsätta att utvecklas i samma goda takt.

Säker uppkoppling ända fram

Med singelfiber ända fram till slutanvändaren så behövs ingen aktiv utrustning i användarens fastighet - alla aktiv utrustning placeras i Stokabs noder.

 

Det skapar en en trygg, säker plats för driftsättning av digitala tjänster till slutanvändaren.