Vårt nät består av fiberkablar och noder.

Fiberkablarna

En optisk fiberkabel har en kärna av ren kisel (SiO2) och en mantel som ljuspulserna reflekteras mot. I nätet finns allt från blåsfiber till 1000-fiberskablar. Från den tunnaste kabeln för överlämning i exempelvis gaturummet till fibernätets motorvägar; stora trunkar som transporterar tusentals fiber mellan exempelvis datahallar.

Noderna

I Stokabs nät möts fiberkablarna i noder och korskopplingar. I våra strategiskt placerade noder kan kunder hyra plats för inplacering av telekommunikationsutrustning.

Via våra största noder - så kallade knutpunkter - når du nya marknader i Stockholm och övriga Sverige. Alla knutpunkter har samma höga säkerhetsnivå med tillträdesskydd, larmövervakning och reservkraft.

Kontaktstandarder

I Stokabs nät möts fiberkablarna i noder och korskopplingar där fibern alltid avslutas med en patchkabel (kopplingssladd). Kabeln är terminerad med SC/APC kontakter, och vid överlämningspunkt mot kund med SC/UPC och LC/UPC.


Om det vid en beställning finns önskemål på andra kontakter, alternativt krav på APC-kontakter för hela sträckan kan vi givetvis ordna detta.

 

Vad är svartfiber?

Begreppet svartfiber kommer från engelskans ”dark fibre” och betyder en icke trafikerad, dvs ej ännu belyst, fiberkabel. Fibernätet aktiveras via utrustning som skickar signaler med hjälp av optiska ljuspulser. Det gör att det går att överföra stora mängder datatrafik i mycket hög hastighet i jämförelse med elektriska signaler via kopparkablar. 


Vårt nät av svartfiber möjliggör för flera aktörer att ha en gemensam infrastruktur, där alla hyr fiber efter sitt eget behov och trafikerar/driftsätter sin egen IT-infrastruktur.

Dämpning i fibern

Vid varje nod/korskoppling skapas en dämpning av ljussignalen i fibern.

Då vi lämnar en offert på en fiberförbindelse ingår även estimerad längd och dämpning.

Vid leverans av fiberförbindelsen gör vi sedan en slutmätning av den uppkopplade förbindelsen i form av en förbindelserapport. Det är ett mätprotokoll som visar att vi levererat det vi har kommit överens om vad gäller de tekniska delarna. Den beskriver bland annat kabellängd, patchkabel-placering och uppmätt dämpning.

Detta uppskattar våra kunder

Redundans ger hög säkerhet för dig

Vi ser alltid till att ha flera framföringsvägar till alla noder och knutpunkter för en hög driftsäkerhet och fysisk diversitet för fibern. Vi har exempelvis alltid minst två separata kabelvägar till varje datahall. Tillsammans säkerställer vi också att du har redundanta förbindelser som inte terminerar i samma utrustning.


Genom vår grundläggande nätdesign kan vi även enkelt och snabbt göra omkopplingar vid eventuella avgrävningar och driftavbrott.

Markförlagd fiber med hög materialkvalitet

Merparten av vår fiber är säkert förlagd under mark, vilket också säkerställer en stabil leverans av fiberuppkoppling. Våra höga krav på materialkvalitet borgar för ett solitt kabelnät.

 

Att vi även arbetar på ett miljömässigt bra sätt och löpande redovisar arbetet i vår årliga hållbarhetsredovisning bidrar till att du kan känna dig trygg hos oss.

Tillgång till våra noder när du vill och behöver

Är du kund hos oss har du alltid tillgång till de noder där du har fiber och/eller utrustning installerad för att kunna utföra service, installationer och omkopplingar, liksom tillsyn och kontroll.

 

Du får tillträdesbehörighet tillsammans med nycklar och/eller koder av oss i samband med avtalsskrivning.

Avbrottsfri kraft

Stokab kan erbjuda för avbrottsfri kraft (UPS) i anslutnings- och områdesnoder. Dessa är försedda med system som kontinuerligt övervakar och loggar behöriga tillträden och eventuella försök till obehöriga tillträden.


Systemen har beredskap dygnet runt och relevanta åtgärder initieras vid larm, exempelvis väktarutryckning.