Produktutbudet

I vårt nät hyr vi ut dedikerad svartfiber som fiberpar eller singelfiber. Du får ett helt eget fibernät mellan önskade platser. Genom egen aktiv utrustning, kontrollerar du vilken väg informationen du sänder eller tar emot i nätet går. Vi har ett brett utbud av olika produkter och kan alltid hitta en lösning som passar dig och ditt företag.

Grafisk illustration. Vårt produktutbud utvecklas hela tiden med samtiden. I Stockholm är det möjligt att ha ett dedikerat fibernät från till exempel ett datacenter till egen sajt/kontor.

Alla har möjlighet till en egen IT-infrastruktur

Vi hyr ut fiberförbindelser i vårt nät till alla som har ett organisationsnummer. Det är alltså helt möjligt för företag att skapa en egen, dedikerad, nätstruktur mellan sina kontor/platser inom vårt nät och sedan själv välja/upphandla det tjänsteinnehåll som ska finnas i nätet. Fler och fler upptäcker dessa möjligheter och ser styrkorna i att ha kontroll över informationsflödena i hela eller valda delar av sitt kommunikationsflöde.

Alternativa vägar och åtgärdstid efter behov

Vi erbjuder möjligheter att ansluta platser i nätet med redundans, dvs flera skilda framföringsvägar mellan valda platser. Vi har en skala av SLA-nivåer (service-level-agreement-nivåer) i vårt erbjudande som möjliggör den åtgärdstid som passar just dina behov.

Framtidens kommunikationsnät

Vårt produktutbud utvecklas hela tiden med samtiden. I Stockholm är det möjligt att ha ett dedikerat fibernät från till exempel ett datacenter till egen sajt/kontor. Vi har även en produkt för fiberförbindelser i gaturummet för driftsättning av IoT, trådlösa nät eller andra funktioner.


Genom att använda de redan byggda noderna som steg på vägen kan olika nivåer av beräkningar/analyser/beslut adderas i olika steg i nätet. Detta möjliggör en mycket stor flexibilitet även i bygget av framtida edge-lösningar för såväl IoT och 5G-nät som säkerhetssystem och trafiklösningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA