Teknisk information

För att du ska vara trygg i våra standarder och vad vi har levererat när det gäller fiber, kontakttyp och dämpning får du alltid ett förbindelseprotokoll vid leverans. Nedan ser du våra standarder vad gäller vårt fibernät, men vi kan också leverera ett flertal andra varianter utifrån ditt behov.

Kabelstorlek

En optisk fiberkabel har en kärna av ren kisel (SiO2) och en mantel som ljuspulserna reflekteras mot. Stokabs kabeldimensioner är 480-, 640-, 1000-fiber och senast även 1728 fibrer i en fiberkabel (2019). Optisk fiber enligt standard ITU-T-rec G.652B eller senare.

Singlemodefiber

Stokab använder singelmodefiber, som har låg dämpning (dvs ljuspulsen försvagas marginellt) och klarar kommunikation över långa sträckor samt tillåter mycket hög överföringskapacitet. Singelmodefibern (SM) i Stokabs nät är i enlighet med ITU-T G.652B-D samt G.657A1-A2. I vissa sjökablar förekommer även G654 samt G655.
10/125 mm lämnas av i termineringsbox, ODF, med SC/xPC-don.
Vi använder inte multimodefiber som har begränsad överföringskapacitet. Multimodefiber passar bäst för korta sträckor och vid lokala installationer, till exempel i fastigheter.

Kontaktstandarder

I vårt stomnät använder vi standardiserade kontakttyper som tar tillvara på så mycket som möjligt av ljuspulsen med marknadens bästa reflexionsvärden (SC/APC).


En överlämning av en fiberförbindelse till dig som kund avslutas alltid med en patchkabel (kopplingssladd). Vi kan leverera ett flertal olika varianter men kontaktstandard vid överlämningspunkt mot kund är SC/UPC och LC/UPC.
Om det vid en beställning finns önskemål på andra kontakter, alternativt krav på APC-kontakter för hela sträckan, kan vi givetvis ordna detta.


Standard kontaktdon SC, enligt ITU-T, av typ IEC 61754-4, med reflexionsdämpning bättre än 40 dB. Kontaktdämpning ska vara högst 0,3 dB.

Dämpning

Vid 1285-1330 nm är max tillåten dämpning 0,40 dB/km, och vid 1530-1570 nm är max tillåten dämpning 0,25 dB/km. Skarvarnas meddämpning ska vara 0,1 dB, och dämpningen på enskild skarv får inte överstiga 0,2 dB.


En förbindelses totala dämpning beräknas enligt följande:
Kontakt i överlämningspunkt A + antal skarvar + antal korskopplingar + fiberlängd och km dämping i våglängderna 1310nm samt 1550nm + Kontakt i överlämningspunkt B.

 

Vid leverans av fiberförbindelse lämnas alltid en förbindelserapport. Det är ett mätprotokoll som visar att vi levererat det vi har kommit överens om vad gäller de tekniska delarna. Den beskriver bland annat kabellängd, patchkabel-placering och uppmätt dämpning.