Vi jobbar med svartfiber

Vi äger, bygger, hyr ut och underhåller vårt fibernät i Stockholmsregionen. Våra kunder är företag inom alla branscher, allt från internetoperatörer och datahallar till banker och fastighetsägare. Mer än 90 procent av Stockholms flerfamiljsfastigheter och merparten av alla kommersiella fastigheter är anslutna till vår operatörsneutrala fiber.

Vi är Stockholms fibernätsleverantör

Genom vår fiber säkerställer vi de digitala infrastrukturella förutsättningarna för näringsliv och offentlig förvaltning i Stockholm. Vårt fibernät är passiv svartfiber, det vill säga vi har inte själva anslutit det till någon aktiv utrustning och därmed skickar Stokab inte någon trafik eller signaler i nätet.


Vårt dotterbolag S:t Erik Kommunikation ansvarar för Stockholms stads kommunikationslösningar. De upphandlar och administrerar Stockholms stads kommunikationsnät.

Vårt uppdrag

Stokab äger och ansvarar för världens största öppna stadsnät av fiber i Stockholm. Med Stockholms stad som ägare är vårt uppdrag att bygga, underhålla och hyra ut fiber på lika villkor till operatörer, fastighetsägare och andra företag. På så sätt skapas konkurrens, mångfald och förutsättningar för god IT-utveckling i Stockholm.

Stokabmodellen

Vi, och stockholms stad, ser fiberinfrastruktur som vilken markbunden infrastruktur som helst. Den ska vara öppen för alla; precis som vägarna är för alla trafikanter, vare sig man är bilist, cyklist eller fotgängare.


Vår uppgift är att bygga, hyra ut och underhålla ett robust svartfibernät i Stockholmsregionen. Alla aktörer på marknaden ska kunna hyra fiber av oss på lika villkor och när de har behov. Vi erbjuder endast svartfibernätet.


På så sätt behöver inte var och en gräva i stadens gator för att förlägga sin egen fiberkabel. Marknaden kan istället fokusera på att designa sin egna aktiva nivå och fylla den med digitala tjänster. Vi kallar det för Stokabmodellen.

Detta ger Stokabmodellen

Genom att endast hyra ut svartfiber konkurrerar vi inte med våra kunder. Eftersom fibern hyrs ut på lika villkor till alla aktörer skapas konkurrens på marknaden, vilket i sin tur leder till lägre priser på bredband. Dessutom återinvesteras våra vinster i fibernätet, vilket är till fördel för våra kunder.


I Stockholm är det enkelt att etablera sig på telekommarknaden. Aktörerna behöver inte genomföra tunga investeringar med grävarbeten och kanalisation för att kunna erbjuda sina tjänster. Kostnaden för fibernätet delas av en mängd aktörer – så kallad asset sharing, en form av delningsekonomi – som innebär att dagens aktörer och de som kliver in på marknaden i framtiden delar på investeringskostnaderna.


Modellen skapar även mångfald på marknaden vilket visar sig i att det finns över 100 operatörer och tjänsteleverantörer i Stokabs fibernät. Dessutom hyr cirka 900 företagskunder svartfiber av Stokab - allt från banker, försäkringsbolag, detaljhandel och fastighetsägare till offentlig sektor såsom sjukhus, rättsväsende och kommuner.