Noderna och Knutpunkterna

I nätet har vi strax under 400 nodutrymmen. Här erbjuder vi våra kunder möjlighet att placera in utrustning för att aggregera trafiken vidare i fibernätet.

Våra noder är säkra platser som erbjuder säkerhet i nätet - dygnet runt.

Våra noder effektiviserar din verksamhet och säkerhet

Våra nodutrymmen är aggregeringspunkter i fibernätet där du som kund kan samordna trafiken för att gå vidare till de platser varifrån du sedan erbjuder dina tjänster, exempelvis till ett datacenter eller från en egen miljö. Det innebär att din aktiva utrustning inte behöver installeras på flera platser i anslutning till respektive anläggning utan du kan installera en samlad switch hos oss. Våra nodutrymmen byggs så säkert och stabilt att vi också förenklar för dig som kund att leva upp till slutkundernas och omgivningens krav på säkerhet.

 

För dig som kund innebär våra anslutningsnoder

  • Färre switchar
  • Färre utrymmen att bevaka och utföra service på
  • Lägre kostnader
  • Säkra, men tillgängliga, utrymmen
  • Ökad säkerhet vad gäller UPS (uninterruptible power supply)
  • Du möter myndigheternas säkerhetskrav

Noderna är säkra platser

Vi erbjuder avbrottsfri kraft (UPS) som en tjänst i knutpunkter, anslutnings- och områdesnoder. Dessa platser är försedda med säkerhetssystem som kontinuerligt övervakar och loggar behöriga tillträden men också eventuella försök till obehöriga tillträden. Systemen har kameraövervakning och beredskap dygnet runt. Åtgärder initieras vid larm, exempelvis kamerainspelning och väktarutryckning. Våra noder är säkra som platser och erbjuder säkerhet i nätet – dygnet runt.

Du har tillgång till nodutrymmet 24/7

Är du kund hos oss har du alltid tillgång till de noder där du har fiber och utrustning installerad för att kunna utföra service, installationer och omkopplingar, liksom tillsyn och kontroll. Accessen till nodutrymmet är kopplat till respektive persons personnummer. I samband med avtalsskrivning får du tillträdesbehörighet tillsammans med nycklar av oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA