Eventfiber

Stokab Eventfiber bygger på fiberförbindelser som nyttjas under en kortare period för någon av de trettiotal eventplatser runt om i Stockholms län som ingår i produkten. Produkten lämpar sig för företag som önskar hög flexibilitet och bästa kvalitet i sina produktioner och tjänster.

Produkten innefattar fiberförbindelser från trettio utvalda arenor/fastigheter till Stokabs modernaste knutpunkt. En beställning till någon av dessa platser behöver endast göras tre dagar innan förbindelsen ska tas i bruk. Därefter kan förbindelsen nyttjas i en vecka.


Produkten bygger på en årlig engångsavgift samt en korttidshyra för respektive tillfälle förbindelsen nyttjas.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fördelar med eventfiber

Snabb uppkoppling till 30 attraktiva eventlokaler

Runt om i Stockholm finns eventlokaler där det frekvent genomförs olika arrangemang. Dessa är redan anslutna till Stokabs fibernät och kan snabbt kopplas upp mot exemplevis ett produktionsbolags kontrollrum.

Korttidshyra endast när det behövs

Ett event sker ofta under en begränsad tid, en dag till ett par dygn. Stokabs eventfiber möjliggör korttidshyra av fiberförbindelser för den tid du behöver dem. Ett exempel är olika idrottsarrangemang på Stockholm Stadion.

Ett säkert alternativ till andra tekniker

En fast fiberförbinelse är inte störningskänslig jämfört med exempelvis satellitlänkar och OB-bussar. En dedikerad, redan etablerad fiberförbindelse är dessutom en kostnadseffektiv lösning.