Vår roll i Stockholm

I Stockholm äger och ansvarar Stokab för världens största öppna stadsnät av fiber för internet. Fibernätet byggs ut av oss i samma takt som Stockholm växer och vi ser till att det finns en digital infrastruktur för dig som bor och arbetar i Stockholm på samma sätt som det finns en infrastruktur för vatten, el och vägar.

Stockholm har idag, bland annat genom Stokabs förtjänst, en ledande position inom utvecklingen av en smart och uppkopplad stad. Tack vare en tät utbyggnad har också Stockholm sedan många år en hundraprocentig bredbandstäckning, såväl fast som mobilt.


Tidigt nittiotal tog Stockholms stad beslutet att staden, genom bildandet av Stokab, skulle bygga ett eget fibernät och endast hyra ut svartfiber på lika villkor till marknaden. Detta skapade en telekommarknad där alla aktörer gavs samma möjlighet att hyra fiber och att konkurrera på lika villkor.

Logotyp för S:t Erik Kommunikation

Ett av Stokabs uppdrag handlade även om att effektivisera stadens IT-kommunikation för att skapa en väl fungerande IT-infrastruktur för stadens förvaltningar, säkerställa att stadens alla skolor har tillgång till bredbandsuppkoppling liksom att genomföra en samlad upphandling av teletjänster. För att hantera detta uppdrag startade Stokab dotterbolaget S:t Erik Kommunikation.


Läs om S:t Erik Kommunikation


Vår affärsidé — Stokabmodellen

Stokab erbjuder en passiv infrastruktur genom grossistförsäljning av fiberförbindelser till företag, myndigheter och andra offentliga aktörer. Aktörerna på marknaden aktiverar själva fibernätet genom anslutning av kommunikationsutrustning och får på så sätt full kontroll över de digitala tjänsterna. Med denna lösning behöver aktörerna aldrig hyra fiber från någon som är konkurrent på marknaden eftersom Stokabs affärsidé är att endast hyra ut själva fibertråden.

 

Denna affärsidé gör det också enkelt för nya aktörer att etablera sig på marknaden vilket har visat sig genom att det finns fler än 100 operatörer och tjänsteleverantörer som hyr fiber av Stokab. Dessutom hyr cirka 800 företagskunder svartfiber direkt från Stokab utan något mellanskikt av operatörer. Det är allt från banker, försäkringsbolag, större detaljhandelskedjor och fastighetsägare, till offentlig sektor och institutioner, som sedan i sin tur aktiverar fibern själva eller handlar upp kommunikationstjänster i konkurrens på marknaden.

Vi kallar detta för Stokabmodellen.


Med ökad användning av bredband, höga hastigheter och utvecklingen av 5G, som kräver korta svarstider och hög bandbredd, behöver mobilmasterna anslutas med fiber och därmed ökar också behovet av ett väl utbyggt fibernät. På Stokab är vi beredda att möta de kraven och fortsätta att bygga ut och förtäta fibernätet.