Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Stokabkoncernen är du välkommen att höra av dig. 

Vad vi tror på

Att vara anställd på Stokab innebär att vara en del av Stockholm stad vilket vi är stolta över.

Vår syn på medarbetare och chefer tar sitt avstamp från stadens personalpolicy. Den beskriver övergripande förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav som arbetsgivare inom Stockholms stad har på medarbetare och chefer.

Vår personalpolicy

Kortfattat innebär personalpolicyn att

  • vår verksamhet ska bidra till att uppfylla stadens uppdrag och mål.
  • cheferna ska skapa tydlighet och trygghet hos medarbetarna vad gäller mål och resultatkrav.
  • vi ständigt ska utvecklas och lära nytt.
  • vi aktivt ska utveckla verksamheten, liksom skapa delaktighet på arbetsplatsen.
  • både medarbetare och chefer har ett ansvar i att uppnå en god arbetsmiljö.
  • alla har lika rättigheter och möjligheter.
  • grunderna för lönesättning är svårighetsgrad, ansvar, befogenheter samt utbildning och kompetens.


Läs personalpolicyn på Stockholms stads hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Medarbetarskap och ledarskap

Stokab ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor som erbjuder medarbetare och chefer möjligheter att bidra i vardagen och utveckla verksamheten vidare för att möta kundernas behov och förväntningar. Våra engagerade medarbetare kompletterar varandra och skapar en dynamisk och kreativ miljö vilket ger förutsättningar att nå framgång.

Värdegrund

Illustration som beskriver Stokabs värdeord

Med våra värdeord Professionell, Pålitlig och Serviceinriktad skapar vi ett ramverk för vår verksamhet och ledord för våra medarbetare.


Läs mer om vår värdegrund på sidan våra värderingar