Kompetensutveckling

Vi bidrar på olika sätt till kompetensutvecklingen på Stokab. Dels genom att dela med oss av vår kunskap till högskolans utbildning för fibertekniker och dels genom att attrahera unga akademiker till en spännande arbetsmiljö inom Stockholm stad eller att locka till ingenjörsutbildning genom praktikplats via Tekniksprånget.

Bilden visar två personer som samtalar vid en kaffemaskin.

Stokab bidrar genom

Marcus Örnstedt, Sitemanager på Stokab tillsammans med Kevin Wenström - Stokabs första Tekniksprångare

Tekniksprånget

Två unga kvinnor vid en dator

Stockholms stads traineeprogram

Bilden visar fastigheten där Campus Nyköping har sin skola

Kvalitetssäkrade utbildningar
för fibertekniker