Vad vi tror på

Att vara anställd på Stokab innebär att vara en del av Stockholm stad vilket vi är stolta över.

Medarbetarskap och ledarskap

Stokab ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor som erbjuder medarbetare och chefer möjligheter att bidra i vardagen och utveckla verksamheten vidare för att möta kundernas behov och förväntningar. Våra engagerade medarbetare kompletterar varandra och skapar en dynamisk och kreativ miljö vilket ger förutsättningar att nå framgång.

Ledarskapet på Stokab präglas av kommunikation, tillit samt mod att hantera utmanande situationer. Våra chefer leder aktivt i utvecklingsarbete med en öppen och tillåtande kultur och engagerar medarbetarna i processen.

Värdegrund

Illustration som beskriver Stokabs värdeord

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Stokabkoncernen är du välkommen att höra av dig.