Agenda 2030

2015 antog världens länder 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030, Agenda 2030. Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.