Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Stockholms stad har beslutat att Agenda 2030 ska ligga till grund för stadens hållbara utveckling och att staden ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen med delmål. Agendan är global, men också ett stöd för stadens verksamheter att utveckla hållbarhetsarbetet på lokal nivå.

17 ikoner som presenterar FN:s globala mål