En fossilbränslefri organisation 2030

Stockholms stad har satt målet en fossilbränslefri organisation 2030 och en fossilbränslefri stad till år 2040. Genom årliga mål och aktiviteter i Stokabs miljöhandlingsplan och våra fokusområden i hållbarhetsarbetet, har miljömedvetenheten och engagemanget ökat ytterligare i organisationen.