En fossilbränslefri organisation 2030

Stockholms stad har satt målet en fossilbränslefri organisation 2030 och en fossilbränslefri stad till år 2040. Genom aktiviteter satta i Stokabs miljö- och klimathandlingsplan samt utvalda fokusområden i hållbarhetsarbetet, har miljömedvetenheten och engagemanget ökat ytterligare i organisationen.

Stokabs installationstekniker vid Stokab-bil