Hållbarhetsarbete enligt GRI

Stokab redovisar hållbarhetsarbete i enlighet med rapporteringsriktlinjerna GRI Standards som är en global och strukturerad metod för att följa upp och genomföra hållbarhetsarbetet med tydlig process och indikatorer för att komma fram till hållbarhetsrapportens utformning, innehåll och resultat.

GRI Standards är utgivna av Global Reporting Initiative (GRI), en internationell oberoende organisation som hjälper företag och organisationer att förstå och kommunicera dess påverkan på bland annat miljö, mänskliga rättigheter och korruption.