Finansiell information

Stokab ägs av Stockholms stad och har drygt 100 anställda samt en mängd underleverantörer som hjälper oss att bygga ut och underhålla vårt fibernät.

Året i siffor

Årets resultat

261 mkr (257 mkr)

Nettoomsättning

814 mkr (810 mkr)

Orderingången

193 Mkr (240 mkr)

Årets investeringar

151 mkr (153 mkr)

Nya levererade förbindelser

2 603 (2 614)

Uppgifter inom parantes avser 2019.