Finansiell information

Stokab ägs av Stockholms stad och har drygt 100 anställda samt en mängd underleverantörer som hjälper oss att bygga ut och underhålla vårt fibernät.

Året i siffor

  • Årets resultat 261 mkr (257 mkr)
  • Nettoomsättning 814 mkr (810 mkr).
  • Orderingången uppgick till 193 Mkr (240 mkr)
  • Årets investeringar uppgick till 151 mkr (153 mkr)
  • Antalet levererade nya förbindelser 2 603 stycken (2 614 st)


Uppgifter inom parantes avser 2019.