S:t Erik Kommunikation AB

S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät.

S:t Erik Kommunikations uppgift är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och sammanhållet. Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och täcker in behoven för alla verksamheter, såväl för administration, som de mer publika verksamheterna som till exempel skola, barnomsorg, fritid och kultur. Alla skolor har gigabitanslutningar och trådlösa nätverk. Totalt är verksamheter på drygt 2 250 adresser över hela staden uppkopplade. Det innebär att runt 42 000 medarbetare och 100 000 elever i Stockholms stad är uppkopplade på Stokabs fibernät med hjälp av S:t Erik Kommunikation. Genom Stokabs fiberanslutning i flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning.

Arbetar för minskad miljöpåverkan

Som leverantör av en effektiv och säker IT-infrastruktur strävar S:t Erik Kommunikation efter att skapa miljömässiga vinster på ett flertal områden. Den viktigaste indirekta insatsen är att utöka tillgängligheten av den mobila arbetsplatsen vilket bland annat bidrar till att minska transporter och resor. S:t Erik Kommunikation verkar även för en minskad miljöpåverkan genom att kommunikationsnätet exempelvis möjliggör videokonferenser med hög kvalitet.


Hållbart arbete med avfall och spill