Organisation

Stokab, bildades 1994 och har även dotterbolaget S:t Erik Kommunikation. Företaget är ett av 16 bolag inom Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad.

Stokabs verksamhet består utöver VD och VD-stab av fem avdelningar med sammanlagt tio underliggande enheter.

Stokabs ledning

Stokabs ledningsgrupp består utöver vd och vice vd av representanter från avdelningarna inom ekonomi, nät, försäljning, produktion och administration

Stokabs styrelse

Här hittar du en presentation av ledamöterna för

Stokabs styrelse för mandatperioden 2020 - 2023.