S:t Erik Kommunikation

Bild från konferensrum på S:t Erik Kommunikation
S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät

Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltning­ar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommu­nikationsnät är effektivt och sammanhållet. Totalt knyts verksamheter på cirka 2 250 adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt 40 000 medarbetare och cirka 100 000 elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning.

Skolnät i världsklass

Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I ”Cities of opportunity” är Stockholm staden med bäst skoldatanät.

Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme.

Vår miljöpolicy

S:t Erik Kommunikation strävar efter att skapa miljömässiga vinster på ett flertal områden som leverantör av en effektiv och framtidssäker IT-infrastruktur. Den viktigaste indirekta insatsen de närmaste åren är att utöka tillgängligheten av den mobila arbetsplatsen vilket bl.a. bidrar till att minska onödiga transporter och resor.

S:t Erik Kommunikation verkar även för en minskad miljöpåverkan genom att kommunikationsnätet möjliggör videokonferenser med hög kvalitet.

Välkommen att läsa S:t Erik Kommunikations miljöpolicy.


Kontakta oss

S:t Erik Kommunikation AB

Box 6813, 113 86 Stockholm

Besöksadress:
Pastellvägen 6, plan 4 och 5, Johanneshov

Leveransadress:
Pastellvägen 6, plan 4

 

Telefon växel:
08-508 30 200

Fax:
08-508 30 210

E-post:
info@sterikkom.se


Telefon Kundservice:

08-508 30 420

Öppettider:
måndag - fredag 08.00 – 17.00


Fakturaadress

S:t Erik Kommunikation AB
c/o BGC STH 391
106 42 Stockholm

Felanmälan inom Stockholms stad

Stockholms stads logotyp

Fel gällande interna datakommunikationsnät
anmäls till ServiceCentrum inom Stockholms stad

Telefon:
020-83 83 00

E-post

Hemsida:
Servicecentrum

(Sidorna är tillgängliga för kunder som har access till Stockholm stads intranät)

 

Bild på Åke Sundin vd på Sankt Erik Kommunikation

Åke Sundin

Vd

Telefon:
08-508 30 383

E-poststandard:
förnamn.efternamn@sterikkom.se