Återvinna avfall och spill
S:t Erik Kommunikation

GRI-306-2B

På uppdrag av Stockholms stad levererar S:t Erik Kommunikation datakommunikation till stadens verksamheter. Merparten av avfall och spill som hanteras av S:t Erik Kommunikation kommer från förbrukad datakommunikationsutrustning inom dessa verksamheter.

Stadens förändring styr

Förändringstakten inom Stockholms stads verksamheter mot en ökad digitalisering medför att mängden datakommunikationsutrustning som används i nätet ökar. S:t Erik Kommunikation hanterar, tillsammans med upphandlad driftpartner, livscykelhanteringen av datakommunikationsutrustning för Stockholms stad, både när det gäller verksamhetsplacerad utrustning och det gemensamma datakommunikationsnätet, Corenätet.

Återvinning och återanvändning

Elektronikprodukter innehåller ämnen och material som kan ha negativ miljöpåverkan om de inte omhändertas på rätt sätt efter att de tjänat ut. Materialen i utrustningen kan ofta återvinnas och på så sätt minska belastningen på miljön. Samtliga elektronikprodukter som används i nätet, både de som hyrs och köps, levereras av S:t Erik Kommunikations upphandlade driftpartner. Det är också driftpartnern som ansvarar för återvinningen av produkterna. För de fall där så är möjligt kommer driftpartner, via sina kanaler, att vidareförsälja begagnad utrustning för återanvändning hos andra slutanvändare, för att så långt som möjligt tillvarata utrustningens livslängd.

Planerade aktiviteter 2020

Här är några exempel på aktiviter som ska genomföras under året.

Följa upp driftpartnerns nya miljörapportering

­­

Säkerställa att hårdvaruleverantörer lämnat in miljödeklaration för produkter som levereras

Översyn av miljöplanen och anpassning till Stadens miljöprogram 2020-2023

­­

Ladda ner fullständig version

Ta del av vårt hållbarhetsarbete i Års- och hållbarhetsredovisning 2019. En fullständig version av hållbarhetsarbetet med fokusområden, GRI-index och hållbarhetskedja hittar du på sidorna 8-20.

Styrande dokument

Övriga styrande dokument

  • Stockholms stads Miljöprogram 2016–2019
  • S:t Erik Kommunikations Miljöpolicy
  • S:t Erik Kommunikations Miljöhandlingsplan
  • Grön IT-strategi för Stockholms stad