Singelfiber Lägenhet

Merparten av alla lägenhetsfastigheter i Stockholm är anslutna till Stokabs fibernät. Nätet är dimensionerat så att en singelfiber finns avsatt för varje lägenhet i fastigheten.

I Stokabs nät finns minst en fiber till varje lägenhet i en ansluten fastighet. Klicka på bilden för en större version. A = Anslutningsnod, H = Husnod

Singelfiber Lägenhet är en fastprisprodukt som möjliggör att lägenheter i en fastighet kan anslutas till en anslutningsnod. Den förutsätter att respektive lägenhet ansluts via ett fastighetsnät av fiber. Är du operatör kan du effektivisera användandet av din aktiva utrustning eftersom den placeras i våra driftsäkra anslutningsnoder, som var och en i sin tur har cirka 2000 lägenheter i sitt upptagningsområde.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fördelar med Singelfiber Lägenhet

Trygg inplacering i Stokabs befintliga noder

Vid inplacering i anslutningsnoden ingår placering av utrustning på en dedikerad plats, strömförsörjning samt möjlighet att få UPS-tjänster.


Anslutningsnoderna har larm och övervakning dygnet runt – en trygg och säker plats att etablera sig på.

Fiber ända fram till användaren

Över 90 procent av alla flerfamiljsfastigheter inom Stockholms kommun är anslutna med Stokabs fiber och har en husnod/ODF i källaren dit fastighetsnätet kan anslutas.


Är fastighetsnätet också av fiber kan ett enskilt hushåll ta emot tjänster från valfri leverantör i Stokabs noder.

Singelfiber Lägenhet – när du vill nå många

Singelfiber Lägenhet passar dig som vill nå många lägenheter med en singelfiberprodukt. Genom inplacering i Stokabs noder når du enkelt hushåll inom olika geografiska områden.


Varje anslutningsnod har cirka 2000 hushåll som upptagningsområde.