Singelfiber Företag

Singelfiber Företag är en fastprisprodukt för dig som vill nå företag i både flerfamiljs- och kommersiella fastigheter inom Stockholms kommun.

I Stokabs nät finns fiber för både lägenheter och företag i fastigheterna. Klicka på bilden för en större version. A = Anslutningsnod, H = Husnod, F = Företag

Produkten utgår alltid från en av våra anslutningsnoder och lämnas av i vårt utrymme i fastigheten. Singelfiber Företag passar dig som hyr fiber ofta och mycket. Produkten är lågt prissatt för dig som ska leverera till endast ett företag i en fastighet.


Över 90 procent av alla flerfamiljs- och kommersiella fastigheter är anslutna med Stokabs fiber och har en husnod/ODF i källaren.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Fördelar med Singelfiber Företag

Trygg inplacering i våra Anslutningsnoder

Vid inplacering i anslutningsnod ingår placering av utrustning på en dedikerad plats, strömförsörjning samt möjlighet att få UPS-tjänster.


Noden har larm och övervakning dygnet runt – en trygg och säker plats att etablera sig på.

Expressleverans av förbindelsen

Till de fastigheter som är anslutna med fiber går det att få expressleverans. Det innebär att vi kopplar upp din förbindelse inom fem arbetsdagar efter inkommen beställning.

Redundans i fiberförbindelsen

Som operatör erbjuds du redundans för fiberförbindelsen gentemot företagskunder i exempelvis en kommersiell fastighet.


Det skapar en robust driftsäkerhet - både för leverantören av tjänsterna och för slutkunden.