Singelfiber Gaturum

Singelfiber till gaturummet är vår nyaste produkt som öppnar möjligheter till fiberanslutning för 5G, IoT och Smart Stad.

Stokabs nät är förberett för att ansluta objekt i gaturummet. Klicka på bilden för en större version. A = Anslutningsnod, H = Husnod, ÖP = Överlämningspunkt

Med produkten Singelfiber Gaturum erbjuder vi en möjlighet att ansluta miljöer i gaturummet inom Stockholms kommun. Produkten erbjuds med ett fast pris per månad per singelfiber. Singelfiber Gaturum förutsätter att du har avtal med objekts- eller möbelägaren att placera utrustning där, samt att du eller objekts- och möbelägaren har avtal om elanslutning.


Objektet eller möbeln ansluts till Stokabs fibernät mot offert per plats. Du kan nå samtliga platser i vårt nät inom en anslutningsnods upptagningsområde.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter, varmt välkommen att kontakta våra Kundansvariga.


LÄNK TILL STOKABS KUNDANSVARIGA

Tre fördelar med Singelfiber Gaturum

Trygg inplacering i våra Anslutningsnoder

Vid inplacering i anslutningsnoden ingår placering av utrustning på en dedikerad plats, strömförsörjning samt möjlighet att få UPS-tjänster.

Fiber med indirekt anslutning

Att använda alla former av edgelösningar för bearbetning och hantering av data långt ut i nätet är redan möjligt med Stokabs nätstruktur och nodtäthet. Designen av vårt fibernät möjliggör exempelvis etablerandet av små datacenter i - eller i närheten av - gatumiljön och även att nå större datahallar på längre avstånd.

 

Vårt svartfibernät är kompatibelt med all typ av driftteknik oavsett framtida behov.

Överlämning i gaturummet

Precis som våra övriga produkter lämnar vi av fibern i en ODF i gatumöbeln.

 

Är platsen ansluten sedan tidigare kan du även här beställa expressleverans, där vi levererar inom fem arbetsdagar.