Singelfiber Gaturum

Singelfiber till gaturummet är vår nyaste produkt som öppnar möjligheter till fiberanslutning för 5G, IoT och Smart Stad.

Stokabs nät är förberett för att ansluta objekt i gaturummet. Klicka på bilden för en större version. A = Anslutningsnod, H = Husnod, ÖP = Överlämningspunkt

Med produkten Singelfiber Gaturum erbjuder vi en möjlighet att ansluta miljöer i gaturummet inom Stockholms kommun. Produkten erbjuds med ett fast pris per månad per singelfiber. Singelfiber Gaturum förutsätter att du har avtal med objekts- eller möbelägaren att placera utrustning där, samt att du eller objekts- och möbelägaren har avtal om elanslutning.


Objektet eller möbeln ansluts till Stokabs fibernät mot offert per plats. Du kan nå samtliga platser i vårt nät inom en anslutningsnods upptagningsområde.

Tre fördelar med Singelfiber Gaturum

Trygg inplacering i våra Anslutningsnoder

Vid inplacering i anslutningsnoden ingår placering av utrustning på en dedikerad plats, strömförsörjning samt möjlighet att få UPS-tjänster.

Fiber med indirekt anslutning

Att använda alla former av edgelösningar för bearbetning och hantering av data långt ut i nätet är redan möjligt med Stokabs nätstruktur och nodtäthet. Designen av vårt fibernät möjliggör exempelvis etablerandet av små datacenter i - eller i närheten av - gatumiljön och även att nå större datahallar på längre avstånd.

 

Vårt svartfibernät är kompatibelt med all typ av driftteknik oavsett framtida behov.

Överlämning i gaturummet

Precis som våra övriga produkter lämnar vi av fibern i en ODF i gatumöbeln.

 

Är platsen ansluten sedan tidigare kan du även här beställa expressleverans, där vi levererar inom fem arbetsdagar.