Vi möjliggör en smart stad

Den smarta och uppkopplade staden är nödvändig, både för att svara upp mot medborgarnas önskemål och förväntningar, men också för att effektivisera och organisera olika slags flöden i samhället. Stockholm har kommit långt, med uppkopplade papperskorgar, sensorstyrd belysning och intelligenta trygghetskameror i offentliga miljöer. För att utvecklingen verkligen ska ta fart krävs flexibel och högpresterande infrastruktur som kan hantera det storskaliga informationsflöde som en smart stad bygger på.