Stokabs roll i Stockholms fiberinfrastruktur

Vårt uppdrag från våra ägare Stockholms stad är att bygga och hyra ut svartfiber på lika villkor till företag inom alla branscher, allt från internetoperatörer och datahallar till banker och fastighetsägare. Vi hyr dock inte ut fiberförbindelser till privatpersoner eller levererar fiber till villaägare.

Stokab verkar som en grossist

Vi levererar endast svartfiber, vilket är en passiv fiberförbindelse. Det är först när en operatör ansluter aktiv utrustning till fibernätet som förbindelsen går att använda för exempelvis bredbandstjänster. Operatörerna är alltså de som levererar digitala tjänster till hushåll över eget, vårt eller andra nätägares nät.

Fibernätet levereras till överlämningspunkter

När vi bygger ut nätet etablerar vi en så kallad överlämningspunkt i ett neutralt utrymme i närheten av privathushållen. Denna neutrala överlämningspunkt sitter i fastighetens källare eller ute i ett bostadsområde, men aldrig hos ett enskilt hushåll.


Det är sedan operatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att bygga nätet den sista sträckan till överlämningspunkten, det vill säga från det neutrala utrymmet och fram till det enskilda hushållet. Detta kallas för ett fastighetsnät.


Därefter är det upp till varje fastighetsägare att avtala om bredbandstjänster med lämplig operatör.

Villa-fiber levereras med tjänster

Eftersom vi endast levererar det passiva nätet och inga tjänster till slutkunden skiljer sig Stokab från många stadsnät i Sverige och även från operatörer som erbjuder så kallad ”villa-fiber”. Avtalen för villafiber är förenade med att olika tjänster, primärt bredband och TV, paketeras på ett sätt som möjliggör lägre anslutningsavgift för villaägaren om man binder upp sig genom ett avtal. Med andra ord – fiberanslutning av villor erbjuds tillsammans med tjänster i nätet.