Smart styrning

Runt om i Stockholm pågår tester av funktioner som i ett framtida Stockholm kommer att underlätta för alla de människor som bor och verkar här. Läs nedan kortfattat om olika projekt som är möjliga, tack vare fiber.

Exempel på fiberbaserade funktioner som testas i Stockholm

Digitala skyltar vid kris och samhällsberedskap

Stockholms stad testar hur de digitala skyltarna i Stockholm kan komma att användas vid kris eller skärpt samhällsberedskap.


På så sätt kan viktig information nå fler medborgare på ett mer effektivt sätt.

Trafikstyrning förbättrar framkomligheten

Dagens trafiksignaler styrs utifrån förutbestämda tidsintervaller och den lokala trafikmängden.

 

Nu testas sensorstyrning på Södermalm i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och förbättra luftkvaliteten.

Smarta flöden vid stora evenemang

En mängd sammankopplade sensorer samordnas för att realtidsanalysera flöden av människor och trafik vid stora evenemang.

 

Projektet bidrar till att öka framkomligheten, skapa värdefulla insikter för hur evenemang och tillhörande tjänster ska utformas samt minska miljöpåverkan.

Uppkopplade trygghetskameror

Kamerabevakning i offentliga miljöer kan bidra till att minska antalet brott och bidra till ökad trygghet i samhället. När kamerorna kopplas till fibernätet innebär det att de kan styras på distans, ge en snabb och tillförlitlig materialöverföring och att stora mängder data kan samlas in och analyseras i realtid.

 

Ytterligare en fördel är att de fungerar även om det skulle uppstå störningar i mobilnätet.

Intelligent belysning på Valla Torg i Årsta

Offentlig belysning ska styras automatiskt utifrån behov. Initiativet syftar till att öka tryggheten, minska energiförbrukningen, samt skapa attraktiva och tillgängliga miljöer.

 

Polis och utryckningsmyndigheter ska även kunna tända upp offentliga miljöer vid behov.

Självkörande bussar testas i Urban ICT Arena

I Kista i Stockholm finns Urban ICT Arena, en testbädd för framtida teknologier och funktioner. I testbädden har självkörande bussar testats i omgångar.

 

Urban ICT Arena innehåller hundratals projekt och samarbetspartners, varav Stokab står för fiberinfrastrukturen.