Privatperson

Som privatperson är du i många fall användare av Stokabs fibernät, antingen på ditt arbete eller i din bostad. Stokab hyr dock inte ut fiberförbindelser till privatpersoner eller levererar fiber till villaägare utan endast till kommersiella aktörer.

Vi hyr inte ut fiberförbindelser till enskilda personer. Men du som privatperson kan dra nytta av fibernätet indirekt genom att nyttja tjänster via en operatör eller tjänsteleverantör.

Stokab verkar som en grossist

Vi levererar endast svartfiber, vilket är en passiv fiberförbindelse. Det är först när en operatör ansluter aktiv utrustning till fibernätet som förbindelsen går att använda för exempelvis bredbandstjänster. Operatörerna är alltså de som levererar digitala tjänster till hushåll över eget, vårt eller andra nätägares nät.


Stokab samarbetar inte med någon speciell operatör utan det är upp till varje hushåll att teckna avtal för bredbandstjänster med lämplig operatör.

Villa-fiber levereras med tjänster

Eftersom vi endast levererar det passiva nätet och inga tjänster till slutkunden skiljer sig Stokab från många stadsnät i Sverige och även från operatörer som erbjuder så kallad ”villa-fiber”. Avtalen för villafiber är förenade med att olika tjänster, primärt bredband och TV, paketeras på ett sätt som möjliggör lägre anslutningsavgift för villaägaren om man binder upp sig genom ett avtal. Med andra ord – fiberanslutning av villor erbjuds tillsammans med tjänster i nätet.