Styrelse och styrelsehandlingar

Vår strategiska inriktning baseras på kommunfullmäktiges inriktningsmål för Stockholm stad och bolagets ägardirektiv. Det här är Stokabs styrelse för mandatperioden 2019-2023:

Ordinarie ledamöter

Profilbild på Ulla Hamilton (M)

Ulla Hamilton (M) Ordförande

Profilbild på Maria Öhman (V)

Maria Öhman (V) Vice Ordförande

Profilbild på Annika Ödebrink (S)

Annika Ödebrink (S) Ledamot

Profilbild på Johan Faxér (MP)

Johan Faxér (MP) Ledamot

Profilbild på Mikael Petersson (L)

Mikael Petersson (L) Ledamot

Profilbild på Johan Ericsson (M)

Johan Ericsson (M) Ledamot

Profilbild på Stefan Johansson (S)

Stefan Johansson (S) Ledamot

Suppleanter

Profilbild på Maria Palme (S)

Maria Palme (S) Suppleant

Profilbild på Peter Lundberg (M)

Peter Lundberg (M) Suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Profilbild på Jörgen Hallsund

Jörgen Hallsund Ledamot, arbetstagarrepresentant

Profilbild på Bengt Forslund

Bengt Forslund Suppleant, arbetstagarrepresentant

 

Auktoriserade revisorer

  • Oskar Wall, ordinarie,  Ernst & Young
  • Björn-Filip Ohlsson, suppleant,  Ernst & Young

Lekmannarevisorer

  • Ulla-Britt Ling-Vannerus, ordinarie (M)
  • Gunnar Ågren, suppleant (V)